Over mijn werk

Voor mijn beeldend werk laat ik mij leiden door het vaak onopgemerkte verloop van de dingen. Zoals een groeiproces van een plant, ophopingen en resten van ooit belangrijke verhalen op papier, de snelheid van onze voertuigen, de door de mens gebouwde ruimten en constructies die weer uiteen vallen. De tijd brengt een constante spanning tussen verandering en de menselijke neiging tot het vasthouden aan wat was.

Ik zie in de door mensenhanden gevormde wereld een momentopname van een transformatie. Het toont de wisselwerking tussen natuur en de menselijke ‘natuur’ met zijn architectuur en techniek. Hierin is de kracht en kwetsbaarheid van de mens zichtbaar. Werelden kunnen onaf, vervreemd of vergeten zijn door het proces van vernieuwing of veroudering.

Technologische vooruitgang, zoals internet en virtualisering, verandert de menselijke blik op zijn wereld. Daarin zie ik de schoonheid van het onophoudelijk zoeken van de mens in wat zijn eigen ‘natuur’ is. Het is dit romantische verlangen dat ik laat zien door processen te verbeelden van groei en vergankelijkheid van de natuurlijke en menselijke wereld.

De veranderlijkheid in mijn werk kan werkelijk zijn. Door tijd letterlijk als dimensie te gebruiken in video, ontstaat een verbeelding van cycli. Andere werken staan juist stil op een bepaald punt van verandering of beweging. Door lijnen, perspectieven en ruimtelijkheid lijken deze werken gestold en fysiek aanwezig in hun verstilde beweging. Ze balanceren op een kantelpunt, als de stilte voorafgaand aan een nieuwe dynamiek.

Elise van der Linden