rtv oost – Tijd voor theater: De landelijke boekenweek (2012) Peter Schoof

Volg deze link voor een interview over het ontstaan van mijn projectie ‘Vriendschap’ op de Lebuinuskerk in Deventer, vanaf 6:00.

Videostill-Tijdvoortheater-2012